Stiv Džobs (Volter Ajzakson)

Da li znate ko je (bio) Stiv Džobs? Siguran sam da oni koji odgovore potvrdno će u dobroj meri da ga povežu sa Apple kompanijom. I neće pogrešiti. Stiv Džobs je čovek koji je prekrojio …