U dvorani snova (Aleksandra Kari)

Na samom početku hteo bih da spomenem naziv knjige i da mi nije jasno zašto su „The Courtesan“ preveli kao „U dvorani snova“ ako već imamo i našu reč – Kurtizana. Naslov koji je dat …