Dnevnik besne domaćice (Sju Kofman)

Verujem da će biti onih koji će smatrati da je besmisleno ocenjivati knjigu koja nije završena, a posebno onu koja je jedva započeta. O romanu Dnevnik besne domaćice neću dužiti, pročitao sam 64 strane od …