Mala prodavnica otrova (Sara Pener)

Čini mi se da sam roman Mala prodavnica otrova video više puta na bookstagram-u, no tek me je u knjižari privukao. Sećam se da su živopisne korice imale svu moju pažnju u jednom momentu. I …