Čudo (R. H. Palasio)

Za roman Čudo sam do sada čuo više puta. Uvek je bio na listi za kupovinu, ali nikada u grupi prioritetnih, pa sam ga tako uvek odlagao. I sasvim slučajno veoma skoro sam ga uzeo …