Prebivališta (Džumpa Lahiri)

Još kad sam pročitao Imenjaka po prvi put, znao sam da je ova autorka vrlo nadarena i da se od nje mogu očekivati dela puna duše u kojima ću, bar ja, uživati. Shodno tome sam …