Bekim Serjanović – Romani

Htela sam da napišem recenziju nekog Bekimovog romana jos odavno, ali bojim se da recenzija Bekimovih romana nije moguća bez prethodnog osvrtanja na Bekima kao čoveka, pa tek onda Bekima kao pisca. Rodjen u Brčkom …