Na zemlji smo nakratko predivni (Oušn Vuong)

Roman Na zemlji smo nakratko predivni je nekim čudnim putem došao do mene. Prvo sam ga zapazio kod Marka (@bukmarkic) i Nikole (@izguzvani) i naslov me je privukao. Zabeležio sam da jednog dana pročitam tu …