Jedan u milion (Monika Vud)

Moram da priznam da sam od ove knjige očekivao malo više. Nije ona loša, ne treba odustati od nje, ali na osnovu sinopsisa koji sam pročitao očekivao sam snažniju priču. Ako bi trebalo da opišem …