Megi O’Farel „Hamnet“

 „Hamnet“ je dobio nagradu Women’s Prize za najbolji roman 2020. godine. Nije me privukao zbog toga, već zbog naslova i istorijske zabeleške na početku romana, koja je dokazala moju pretpostavku da je ovo priča o …