Šta se to dešava u gradovima: Kvir motivi u domaćoj poeziji

Tragovi prvih kvir (queer) umetničkih dela mogu se pronaći među starim egipatskim crtežima, te su erotski prikazi bili česta pojava i za vreme antičkog i rimskog perioda. Iako ne možemo odgovorno tvrditi kako je u …