Karaval (Stefani Garber)

Za Karaval sam čuo još 2018. godine kad sam je i stavio na listu želja. Od tada sam čitao mnoge komentare o knjizi koji su uglavnom bili pozitivni i puni oduševljenja što je moja očekivanja …