Rejon 24 (Boris Džinić)

Sećam se da mi je prva pomisao kada sam prvi put ugledao objavu na instagramu za roman Rejon 24 bila „Koliko su lepe korice“! I to nije nešto što prvi put spominjem kada su u …