Kalem plavog konca (En Tajler)

Kalem plavog konca je jedna divna knjiga. Napisana je tako da se lako čita. Već sam sinopsis vas upozori da radnja ne teče hronološki. Autorka je fokusirana na odnose između ljudi unutar porodice i polako …