Nevina (El Kroft)

Kakve korice, takva je i knjiga! U ovom slučaju sjajna! Zaista, Nevina me je oduševila. Korice su me privukle, pored naslova. I razmišljao sam da li da je pročitam ili ne nakon što sam pročitao …