Kad su cvetale tikve (Dragoslav Mihailović)

Ova knjiga slavi 50. rođendan ove godine! Moram da napomenem da sam ovu knjigu jednom čitao, u srednjoj školi i to za sebe, neobavezno. Još tada mi je taj poslednji pasus ostao u sećanju kao …