Mini je potreban prostor za vežbu (Dorte Nors)

Ono što sam znao o romanu Mini je potreban prostor za vežbu je da je roman neobične forme. Naime, napisan je u slobodnom stihu. Čini mi se da ta forma može biti vrlo nezgodna, u …