Davidova lista (David Menaš)

Pre utisaka moram da kažem dve stvari o sebi. Prva je da imam 25 godina, a druga da sam skoro počeo da radim kao profesor u jednoj srednjoj školi. Zašto je ovo bitno? Zato što …