Čovek iz lavirinta (Donato Karizi)

Ko je čitao Karizija zna šta ga čeka. Malo jeze, malo straha, gutanje stranica, jedvačekanje kraja da vidite kako će se ovaj put knjiga završiti. Sve to je doneo i Čovek iz lavirinta. Ovo mi …