Knjige koje otvaraju oči

Srednja škola je period u našim životima, kada, osim bioloških promena koje doživljavamo, takođe, dolazi i do promena naših ličnosti. Istina je da se ličnost formira do treće godine života, međutim, svako od nas se …