Fuga Idearum (Marko Galić)

Moram da priznam da je ovo knjiga čije su me korice prvenstveno privukle, a potom i neobičan naslov – Fuga Idearum. Zainteresovalo me da vidim o čemu se u toj knjizi radi, pa sam shvatio …